WIK brief

Wat is de WIK brief?

De wettelijke incassokosten brief dient te worden gestuurd aan de debiteur als betaalherinnering voor dat er een incassoprocedure kan worden gestart. Deze brief geeft aan dat de debiteur 14 dagen heeft om het openstaande bedrag te betalen, voordat er wettelijke incassokosten boven op komen. Deze wettelijke incassokosten worden bepaald aan de hand van de WIK. Bij bedrijven kunnen er boven de wettelijke incasso kosten nog extra kosten boven op komen.

Incasso kosten berekenen 

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt met een percentage van het factuurbedrag de incassokosten. Als het factuurbedrag stijgt dan daalt het percentage. Het maxiumumbedrag is €6.775,- en het minimumbedrag is €40,-.  Zie hieronder het tabel.

Factuurbedrag     Percentage incassokosten
 Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
 Over de volgende €2.500 10%
 Over de volgende €5.000 5%
 Over de volgende €190.000 1%
 Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

 

Wat als uw klant ondernemer is?

Voor zakelijke klanten geldt de WIK niet. U kunt dus hogere kosten vorderen dan de WIK, als dit in de voorwaarden is opgenomen. Let op de kosten moeten redelijk zijn. Als de kosten niet redelijk zijn gelden de Wettelijke Incassokosten (WIK).