Bestuursrecht

Bent u het niet eens met een beschikking? Dat kan een boete zijn of een gemeentelijk/provinciaal besluit. En weet u niet hoe u succesvol bezwaar of beroep indient bij een overheidsorgaan? Dan staan wij van AdviceParadise voor u klaar om bezwaar in te dienen of in beroep te gaan tegen de desbetreffende beschikking.

Het komt vaak voor dat er onterecht besluiten worden genomen door overheidsinstanties of onterecht boetes worden uitgedeeld en daarbij willen wij u ook in helpen.

Wij zullen namens u de bezwaarschriften zo volledig en goed mogelijk indienen. Wij van AdviceParadise hebben goede bestuursrechtspecialisten in ons team die u zo goed mogelijk bij kunnen staan in uw bezwaar of beroep.