plan van aanpak

Stap 1: 

De eerste fase wordt ook wel de minnelijke fase genoemd.

In de eerste fase nemen we in korte herhaaldelijk contact op met uw klant, de debiteur. Wij doen dit schriftelijk, telefonisch en per e-mail. Er wordt druk gezet op de debiteur, maar op een nette manier om de openstaande rekening te betalen. Vaak leidt dit tot betaling van de gesommeerde rekening. Meestal wordt het volledige bedrag overgemaakt, maar soms kan er een betalingsregeling tot stand komen.

AdviceParadise inschakelen: No cure, No pay!

In de meeste gevallen slaagt het incasseren van uw vorderingsbedrag bij AdviceParadise in de minnelijke fase. Dien nu uw vordering in: tijdelijk zonder €25 administratiekosten!

 

Stap 2:

Gerechtelijke procedure

Als de betaling niet wordt uitgevoerd in de minnelijke fase, kunt u naar de rechter stappen. Wij van AdviceParadise kunnen u bijstaan in de gerechtelijke procedure. Wij stellen een dagvaarding op, we procederen voor u bij de rechtbank en wij verhalen uw geld met behulp van de deurwaarder. De gemaakte kosten worden verhaald op de debiteur. Openstaande rekeningen worden in 90% van de gevallen snel betaald. U betaalt alleen de kosten die niet te verhalen zijn op de debiteur.